White silk duvet 350 g/m²
White natural fibers duvet 135 g/m²
White natural fibers duvet 300 g/m²
  • stain repellent
White natural fibers stain repellent duvet 200 g/m²
White natural fibers duvet 300 g/m²
Duvets